na bezbednosnim skupovima

REC perspektive za bolju budućnost

učesnik i zagovornik inovativnih pristupa i rešenja

REC-ova uloga na ovim događajima je da podstakne razmenu ideja i promoviše inovacije koje doprinose unapređenju bezbednosti na lokalnom i globalnom nivou. Kroz svoje angažovanje na konferencijama i forumima bezbednosti, REC pruža podršku razvoju održivih rešenja koja adresiraju aktuelne izazove u oblasti bezbednosti i doprinose boljem razumevanju i rešavanju problema sigurnosti u različitim sredinama.

REC na bezbednosnoj konferenciji u Tirani 2017

Učešće Razvojno-edukativnog centra (REC) na prvoj regionalnoj bezbednosnoj konferenciji u Tirani 2017. godine predstavljalo je prekretnicu u promovisanju bezbednosti u obrazovanju. REC je aktivno učestvovao, delio strateške pristupe i iskustva kako bi unapredio sigurnost u školama. Naš projekat „Bezbedna škola“ istakao se među brojnim inicijativama i dobio priznanje kao najbolji.
Ova konferencija označila je ključni korak ka podizanju svesti o značaju bezbednog okruženja za učenike i ostale učesnike u obrazovanju. REC je bio lider u promovisanju inovativnih praksi i strategija koje su postavile standarde u oblasti bezbednosti u obrazovanju.
Priznanje za najbolji projekat „Bezbedna škola“ nije samo nagrada za nas, već je i podsticaj za dalje unapređenje inicijativa koje garantuju bezbednost dece i mladih u obrazovnom okruženju. REC ostaje posvećen razvoju novih rešenja i saradnji sa partnerima kako bi škole postale još sigurnija mesta za učenje i razvoj mladih generacija.
Ova konferencija je bila temelj za dalje korake u promovisanju bezbednosti u obrazovanju i pokazala je da je zajednički rad ključan za stvaranje sigurnijih školskih okruženja u Srbiji i regionu.

REC na VIII međunarodnom forumu „Bezbednost za budućnost 2022“ u Sremskoj Kamenici

Na VIII Međunarodnom forumu „Bezbednost za budućnost 2022“, Razvojno-edukativni Centar (REC) i IP Way d.o.o. su demonstrirali inovativno softversko rešenje koje revolucionizuje procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Ovo rešenje, nazvano AKTER, predstavlja sveobuhvatan alat za analizu i izradu akata za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja koji omogućavaju efikasno upravljanje bezbednosnim rizicima.
REC i IP Way d.o.o su predstavili AKTER kao napredan sistem koji kombinuje tehnološke mogućnosti sa stručnim znanjem iz oblasti bezbednosti. Ovo softversko rešenje omogućava korisnicima da identifikuju, procene i upravljaju rizicima na sveobuhvatan način, prilagođavajući se specifičnim potrebama različitih sektora i industrija.
AKTER nije samo alat za procenu rizika, već i sredstvo za stvaranje preciznih akata koji su ključni u planiranju i sprovođenju bezbednosnih mera. REC je naglasio da je ovo rešenje rezultat višegodišnjeg istraživanja, razvoja i saradnje sa IP Way d.o.o, te da je dizajnirano kako bi olakšalo proces donošenja odluka i unapredilo efikasnost bezbednosnih strategija.
Prezentacija softverskog rešenja AKTER na ovom forumu pokazala je angažovanost REC-a u inovacijama koje transformišu pristup upravljanju bezbednosnim rizicima. REC je potvrdio da je ovo rešenje spremno da podrži organizacije u njihovim naporima za zaštitu ljudi, imovine i poslovanja, nudeći visok nivo pouzdanosti i preciznosti u proceni rizika i donošenju odluka u oblasti bezbednosti.

Slika

Slika

REC na stručnoj raspravi: „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja – rezultati implementacije u privredi Republike Srbije“

Učešćem Razvojno-edukativnog centra (REC) na stručnoj raspravi o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja istakli smo značajne aspekte propisa o obavezi posedovanja akta o proceni rizika, ali i nedostatka adekvatnih sankcija za korisnike. REC je aktivno doprineo diskusiji o rezultatima primene procene rizika u poslovnom okruženju, ističući ključne aspekte koji utiču na uspešnost ovog procesa.
Razgovarali smo o važnosti ovog dokumenta kao ključnog alata za identifikaciju i upravljanje rizicima, ali i istakli nedostatak sankcija za korisnike koji ne poseduju ili ne primenjuju ovaj akt. Dok pružaoci usluga privatnog obezbeđenja podležu kaznenim merama za neusaglašenost ili nepravilnosti, korisnici nemaju isti nivo odgovornosti.
Ova diskusija je naglasila potrebu za ravnotežom u odgovornosti između korisnika i pružalaca usluga privatnog obezbeđenja. REC je podržao ideju da bi korisnici takođe trebalo da budu podložni odgovornosti i sankcijama ukoliko ne ispune obavezu posedovanja akta o proceni rizika. Nedostatak takvih mera može dovesti do neadekvatne zaštite ljudi, imovine i poslovanja, te stvara disbalans u odnosu između pružalaca i korisnika usluga bezbednosti. Naš cilj ostaje promovisanje ravnoteže odgovornosti između svih učesnika kako bi se unapredila bezbednost i efikasnost u sektoru bezbednosti.

REC na IX međunarodnom forumu „Bezbednost za budućnost 2023“ u Beogradu

Na IX Međunarodnom Forumu „Bezbednost za budućnost 2023“, Razvojno-edukativni centar (REC) je održao inspirativno predavanje na temu „Bezbednost u obrazovnim ustanovama“. Ova prilika je omogućila REC-u da istakne ključne strategije i inovacije koje unapređuju sigurnost u školama.
Predavanje REC-a fokusiralo se na praktične pristupe i najbolje prakse koje podržavaju stvaranje sigurnih okruženja za sve učesnike u obrazovnom procesu. Kroz konkretne primere i efikasne alate, istaknuta je važnost preventivnih mera i upravljanja rizicima radi osiguranja bezbednosti u školama.
REC je delio svoje iskustvo i stručnost kako bi podstakao diskusiju o važnosti integrisanog pristupa bezbednosti u školama, naglašavajući da je osnaživanje zajednica i edukacija ključna za stvaranje okoline koja podržava bezbednost i razvoj mladih.
Ovo predavanje je bilo prilika da se pokaže posvećenost REC-a unapređenju bezbednosti u obrazovanju kroz razmenu znanja i izgradnju mreže saradnje sa domaćim i međunarodnim partnerima. REC ostaje posvećen stvaranju inovativnih rešenja i podršci školama u uspostavljanju standarda bezbednosti kako bi obrazovne ustanove postale sigurna mesta za učenje i razvoj mladih generacija.

Pridružite nam se ili nas podržite u našem najznačajnijem projektu