EDUKACIJA SA VIZIJOM

partnerstvo za bolju bezbednost

Ponosni smo na činjenicu da smo uspeli da se povežemo sa kompanijama i ljudima koji dele naše vrednosti i spremni su da zajedno aktivno menjamo društvo u kome živimo. Partneri nam olakšavaju da se posvetimo različitim ciljevima, uspešno sprovodimo edukacije i projekte u više oblasti i širimo pozitivan uticaj.

U saradnji sa našim partnerima, članovima REC-a, nudimo širok spektar visokokokvalitetnih edukacija koje su prilagođene savremenim bezbednosnim izazovima i potrebama tržišta koje su osmišljene da unaprde veštine i znanja polaznika.
Naš tim stručnjaka i naših partnera kontinuirano prati trendove i inovacije kako bismo osigurali da naše obuke budu relevantne i korisne za profesionalni razvoj svakog polaznika. Takođe, nudimo i individualizovane programe koji se mogu prilagoditi specifičnim zahtevima i ciljevima organizacija ili pojedinaca.
Svi naši kursevi se temelje na najboljim praksama i najnovijim saznanjima iz odgovarajućih oblasti, pružajući trajnu vrednost i mogućnost primene stečenih veština u realnim situacijama.

za sve članove REC-a daje 10% popusta na sledeće kurseve

IZRADA AKTA O PROCENI RIZIKA

AKTER

Osnovna i napredna obuka za profesionalnu procenu rizika i izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u sofverskom paketu AKTER.

Axis Network Video Fundamentals

Axis Network Video Fundamentals

MCIT, MCDE, MCIE

Milestone Akademija - MCIT, MCDE, MCIE

Akademija Tehnički kursevi

Hanwha Vision Akademija Tehnički kursevi

Tehnički kursevi

za sve članove REC-a daje 10% popusta na sledeće kurseve!

Smanjenje rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama

Smanjenje rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama

Zaštita lica, imovine i poslovanja (privatno obezbeđenje)

Zaštita lica, imovine i poslovanja (privatno obezbeđenje)

Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu

Upravljanje rizikom

Upravljanje rizikom

Krizni menadžment

Krizni menadžment

Lični i profesionalni razvoj

Lični i profesionalni razvoj

Pridružite nam se ili nas podržite u našem najznačajnijem projektu