Datum objavljivanja: 24. septembar 2021. godine

Hvala vam što se interesujete za aplikaciju AKTER.

Mi, Razvojno Edukativni Centar („mi”, „naš” ili „REC”) zajedno sa našim povezanim licima, smo obezbedili softverski alat za izradu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja a u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju. Aplikaciju AKTER i usluge koje su u vezi sa njom možete koristiti u skladu sa Uslovima i odredbama („Uslovi”) koje obuhvataju upotrebu naših Usluga.

PRIHVATANJE NAŠIH USLOVA

Pravljenjem naloga ili upotrebom naših Usluga potvrđujete da prihvatate ove Uslove.

Ponekad će možda biti potrebno da promenimo ove Uslove, na primer – kako bismo ih prilagodili usled promene zakona, ili usled promene sadržaja samih usluga. Obavestićemo vas o svim izmenama objavljivanjem ažuriranih Uslova na našem sajtu. Poslaćemo Vam obaveštenje na adresu e-pošte koju ste naveli na vašem REC nalogu najmanje 14 dana pre nego što ažurirani uslovi stupe na snagu, osim u slučajevima u kojima se izmene Uslova vrše zbog uvođenja novih Usluga ili ukoliko je reč o zakonski uslovljenim izmenama Uslova koje stupaju odmah na snagu. Možete da prestanete da koristite naše Usluge i izbrišete vaš REC nalog ukoliko se ne slažete sa promenama. Ukoliko nastavite da koristite naše Usluge nakon stupanja na snagu novih Uslova, smatraće se da potvrđujete da razumete i prihvatate ažurirane Uslove.

KORIŠĆENJE NAŠIH USLUGA

LICENCA | Odobravamo vam ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu i opozivu licencu za korišćenje naših Usluga. Na osnovu ovih Uslova i uputstava koja postoje u našim Uslugama, naše Usluge možete koristiti samo u lične i nekomercijalne svrhe. Sva pozivanja na naše Usluge uključuju sav povezani sadržaj i bilo koje druge materijale koji se koriste za implementaciju i pružanje pristupa našim Uslugama, uključujući ažuriranja, nadogradnje, poboljšanja, izmene, revizije ili dopune naših Usluga koje vam stavljamo na raspolaganje. Prihvatate i saglasni ste da naše Usluge pripadaju nama i našim partnerima i zaštićene su važećim zakonima o autorskom pravu, zaštitnom znaku, poslovnoj tajni, patentima i drugim zakonima i ugovorima o intelektualnoj svojini. Ovi Uslovi vam ne daju nikakav vlasnički udeo u/ili nad našim Uslugama, već samo ograničeno pravo korišćenja koje se prema ovim Uslovima može opozvati.

UPUTSTVA ZA KORISNIKE | Trudimo se da zaštitimo sigurnost i bezbednost svih korisnika naših Usluga. Takođe se trudimo da naše Usluge učinimo dostupnim bez prekida. Da biste nam pomogli u ispunjavanju ovih ciljeva, slažete se da:

 1. Nećete izvršiti obrnuti inženjering, dekompilaciju, rastaviti ili pokušati da otkrijete izvorni kôd ili algoritme naših Usluga.
 2. Nećete izmeniti ili onemogućiti nijednu funkciju naših Usluga.
 3. Nećete stvarati nikakve izvedene radove na osnovu naših Usluga.
 4. Nećete iznajmljivati, davati na lizing, pozajmljivati, podlicencirati ili pružati bilo kakve komercijalne usluge korišćenjem naših Usluga bez našeg znanja i znanja naših ovlašćenih partnera.
 5. Nećete prekršiti naša prava intelektualne svojine ili prava bilo kog drugog dok koristite naše Usluge.
 6. Nećete koristiti naše Usluge na bilo koji način kojim se krše ovi Uslovi ili bilo koji zakoni, pravila, propisi, kodeksi postupanja, smernice ili bilo koji drugi zahtevi regulatornih tela, koji se povremeno menjaju, unutar pravnog sistema u kom ste rezident ili u kom koristite Usluge („važeći zakon”).
 7. Nećete koristiti naše Usluge na bilo koji nedozvoljen ili zlonameran način, na primer za unošenje virusa, zlonamernog koda ili štetnih podataka.
 8. Nećete koristiti naše Usluge na bilo koji način koji može oštetiti, onemogućiti, preopteretiti, umanjiti ili ugroziti naše sisteme ili zaštitu ili ometati druge korisnike.
 9. Nećete prikupljati ili iskoristiti nikakve informacije ili podatke iz naših Usluga ili sistema ili pokušati da dešifrujete bilo koji prenos na ili sa servera koji pokreću naše Usluge, osim u meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom.

INTERNET | Naše Usluge mogu zahtevati pristup internetu kako bi vam pružili određene funkcije. Slažete se da pristup internetu može dovesti do troškova u zavisnosti od vašeg plana plaćanja i da nismo odgovorni za dostupnost ili brzinu interneta.

AŽURIRANJA | Uvek radimo na poboljšanju naših Usluga. Da bismo sa vama podelili poboljšanja i nove funkcije, možemo obezbediti ažuriranja ili nadogradnje naših Usluga. Cilj ovih ažuriranja i nadogradnji je da poboljšaju, unaprede i dalje razviju naše usluge i mogu uključivati ispravke grešaka, zakrpe, poboljšane funkcije, dodatke i nove verzije. Ključna ažuriranja, poput kritičnih ispravki programskih grešaka ili zaštitnih ažuriranja, mogu se automatski preuzimati i instalirati bez vašeg pristanka radi zaštite vas i drugih korisnika. Za ostala ažuriranja, koja nisu ključna, bićete obavešteni unapred i moći ćete da odaberete da li da preuzmete i aktivirate ažuriranje.

USLUGE TREĆE STRANE | Sarađujemo sa mrežom partnera kako bismo vam pružili koristan sadržaj u našim Uslugama. To može da uključuje informacije, linkove, oglase ili druge sadržaje koje pružaju treće strane („Usluge treće strane“). Nismo odgovorni za bilo kakve Usluge treće strane i nemamo kontrolu nad njima i ne odgovaramo za bilo kakvu štetu ili gubitke koje prouzrokuju bilo koje Usluge treće strane.

REC NALOG

Možda će biti potrebno da otvorite nalog da biste koristili neke od naših Usluga („REC nalog“). Kreiranjem REC naloga slažete se da ćete:

 1. dati tačne i potpune informacije prilikom kreiranja naloga;
 2. ažurirati vaš nalog ako se bilo koje informacije koje ste dali o vama promene;
 3. zaštititi svoju lozinku i nećete je deliti ni sa kim;
 4. nas odmah kontaktirati ako sumnjate da neko drugi koristi vaš nalog.

Možete da izbrišete svoj REC nalog u bilo kom trenutku na našem sajtu.

KORISNIČKI SADRŽAJ

Neke naše Usluge omogućuju da delite stvari poput komentara, fotografija, poruka ili dokumenata sa nama ili sa drugim korisnicima. Kada delite sadržaj, nastavljate da posedujete prava intelektualne svojine na svom sadržaju i slobodni ste da delite sadržaj sa bilo kim gde god želite. Međutim, da biste koristili svoj sadržaj u našim Uslugama, morate nam dati licencu za bilo koji sadržaj koji kreirate ili otpremate pomoću naših Usluga. Kada učitavate, prenosite, kreirate, objavljujete, prikazujete ili na bilo koji drugi način dajete bilo kakve informacije, materijale, dokumente, medijske datoteke ili drugi sadržaj na našim ili putem naših Usluga („Korisnički sadržaj“), dajete nam neopozivu, neograničenu, globalnu, besplatnu i neisključivu licencu za kopiranje, reprodukciju, prilagođavanje, modifikovanje, uređivanje, distribuciju, prevođenje, objavljivanje, javno izvođenje i javno prikazivanje Korisničkog sadržaja („Licenca za korisnički sadržaj“), kako bismo pružili naše Usluge vama i drugim korisnicima. Trudimo se da Korisnički sadržaj ostane bezbedan, ali ne odgovaramo ako se izgubi bilo koji vaš Korisnički sadržaj ili drugi podaci. Preporuka je da čuvate lokalne kopije ili praviti rezervne kopije sadržaja i drugih podataka.

U POTPUNOSTI STE ODGOVORNI ZA KORISNIČKI SADRŽAJ KOJI STE OBEZBEDILI I ZA BILO KOJE POSLEDICE KOJE NASTANU U VEZI SA TIM KORISNIČKIM SADRŽAJEM (UKLJUČUJUĆI BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU KOJU SMO PRETRPELI MI ILI DRUGI KORISNICI). IZJAVLJUJETE I GARANTUJETE DA (I) STE VLASNIK SVIH PRAVA KOJA SE ODNOSE NA KORISNIČKI SADRŽAJ ILI DA STE DRUGAČIJE OVLAŠĆENI DA NAM DATE LICENCU ZA KORISNIČKI SADRŽAJ; (II) KORISNIČKI SADRŽAJ NEĆE KRŠITI BILO KOJA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE ILI DRUGA PRAVA TREĆIH STRANA; (III) KORISNIČKI SADRŽAJ ĆE POŠTOVATI I BITI U SKLADU SA KLASIFIKACIJOM PRAVILA I ZAHTEVA ZA BILO KOJI UZRAST (UKLJUČUJUĆI TAČNU I ADEKVATNU KLASIFIKACIJU I OCENJIVANJE BILO KOG KORISNIČKOG SADRŽAJA, KAO ŠTO MOŽE BITI SLUČAJ) PREMA VAŽEĆEM ZAKONU.

PROMENA / OKONČANJE

PROMENA | Možemo u bilo koje vreme da:

 1. promenimo, dodajemo, obustavimo ili uklonimo funkcije iz naših Usluga;
 2. suspendujemo ili ukinemo vaše pravo na korišćenje naših Usluga, uključujući pristup vašem nalogu ili podacima;
 3. pregledamo, označimo, filtriramo, izmenimo, odbijemo, odbacimo, blokiramo pristup ili uklonimo bilo koji ili sav sadržaj iz naših Usluga.

OTKAZIVANJE OVIH USLOVA | OD STRANE VAS | Možete u bilo kom trenutku da otkažete ove Uslove tako što ćete izbrisati svoj REC nalog i prestati da koristite naše Usluge.

OTKAZIVANJE OVIH USLOVA | OD STRANE REC-a | Možemo suspendovati ili izbrisati vaš REC nalog ili prestati da vam pružamo sve ili deo naših usluga u bilo kom trenutku, ako:

 1. s pravom sumnjamo da ste prekršili ove Uslove ili uputstva koja dajemo u našim Uslugama;
 2. ste jasno pokazali (direktno ili kroz svoje postupke, izjave ili na drugi način) da nemate nameru da se pridržavate ovih Uslova;
 3. odlučimo da ugasimo sve ili deo naših usluga (bilo širom sveta, bilo u zemlji čiji ste vi stanovnik ili u kojoj koristite naše Usluge);
 4. važeći zakon predviđa da ugasimo sve ili deo naših Usluga (na primer ako zbog promena u važećem zakonu ili zbog sudskih odluka ili presuda, zbog kojih Usluge ili delovi njih, postanu ili se smatraju nezakonitim).

Ako suspendujemo ili izbrišemo vaš REC nalog, pokušaćemo da vas obavestimo o tome koristeći adresu e-pošte povezanu sa vašim nalogom ili ćemo vas obavestiti sledeći put kada pokušate da pristupite svom nalogu ili našim Uslugama, u zavisnosti od okolnosti. U svim takvim slučajevima, ovi Uslovi će ukinuti, uključujući, bez ograničenja, vašu licencu za korišćenje naših Usluga. To znači da morate prestati da koristite sve naše Usluge. Prekid ovih Uslova ne dovodi u pitanje bilo koja prava, obaveze i odgovornosti koje ste vi ili mi stekli ili su nastali tokom trajanja ovih Uslova.

OBAVEŠTENJE | Pružićemo vam razumno obaveštenje o bilo kakvoj promeni, obustavi ili prekidu naših Usluga, osim ako to nije hitno, u tom slučaju ćemo vas obavestiti istovremeno sa promenom, obustavom ili prekidom. U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, nećemo snositi odgovornost ni u vezi sa vama ni u vezi sa bilo kojim trećim licem ako ostvarimo takva prava.

ODGOVORNOST

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI | U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom nećemo biti odgovorni za gubitak, štetu ili odgovornost ako je gubitak indirektan, slučajni, poseban, posledični ili sadrži kaznenu štetu, ili za bilo kakav gubitak profita, gubitak poslovanja, gubitak mogućnosti, gubitak podataka ili kada se gubitak odnosi na greške, propuste, povezivanje ili probleme u vezi sa povezivanjem ili na mrežne troškove.

OBEŠTEĆENJE | Ako, uz našu izričitu saglasnost, koristite naše Usluge kao deo vašeg poslovanja, trgovine ili profesije, vi pristajete da obeštetite, branite i štitite nas, davaoce licence, naše partnere, agente i sve službenike, direktore i zaposlene od bilo kojih i svih potraživanja treće strane, tužbi, gubitaka, štete, odgovornosti, presuda, grantova, troškova i izdataka (uključujući razumne advokatske naknade) koji proizilaze iz: vašeg korišćenja naših Usluga ili bilo koje osobe kojoj dozvolite da koristi naše Usluge što nije u skladu sa ovim Uslovima, ili bilo kojeg kršenja ovog Ugovora od strane vas ili bilo koje osobe kojoj dozvoljavate da koristi naše Usluge, ili bilo kojeg kršenja bilo kojih zakona ili propisa ili prava bilo koje treće strane od strane vas ili bilo koje osobe kojoj dozvoljavate da koristi naše Usluge.

OPŠTE

POLITIKA U VEZI SA AUTORSKIM PRAVOM | Poštujemo prava intelektualne svojine drugih. Možemo obustaviti ili izbrisati nalog ili prestati pružati celokupan ili deo naših Usluga za nalog ako opravdano verujemo da je takav nalog u više navrata kršio prava intelektualne svojine.

MERODAVNO PRAVO / REŠAVANJE SPOROVA | Ovi Uslovi i vaš odnos sa nama prema ovim Uslovima će biti regulisan i tumačiće se u skladu sa zakonskom regulativom. Ako koristite Usluge za ličnu upotrebu, tada će sva pravna pitanja koja nastaju u vezi sa ovim Uslovima koja nisu sporazumno rešena, biti podložna isključivoj nadležnosti suda u Beogradu.

Ako, uz našu izričitu saglasnost, koristite naše Usluge kao deo vašeg poslovanja, trgovine ili profesije, onda će sva pravna pitanja koja nastaju u vezi sa ovim Uslovima biti podložna pravnom postupku suda u Beogradu. Bez obzira na prethodno navedeno, možemo da zatražimo mere zaštite (ili ekvivalentan tip hitne pravne zaštite) u svakom nadležnom sudu.

CELOVITOST UGOVORA / NIŠTAVE ODREDBE | Ovi uslovi, naša Politika privatnosti, bilo koji dodatni uslovi koji prate naše Usluge, bilo kakve izmene i bilo koji dodatni ugovori koje možete zaključiti sa nama čine celovit ugovor između vas i nas u vezi sa našim Uslugama, i zamenjuju sve prethodne ili istovremene usmene ili pisane komunikacije, predloge i izjave u vezi sa našim Uslugama ili bilo kojim predmetom obuhvaćenim ovim Uslovima. Ako se bilo koja odredba ovih Uslova smatra nevažećom, nezakonitom ili neizvršivom (u celini ili delimično), onda će ta odredba biti ograničena ili eliminisana u minimalnom potrebnom obimu, a preostale odredbe ovih Uslova će u celosti ostati na snazi. Možda ćete biti podložni dodatnim uslovima i odredbama koji regulišu vaše korišćenje usluga, sadržaja ili softvera trećih strana.

BEZ ODRICANJA | Ako ne praktikujemo ili ne primenimo bilo kakvo zakonsko pravo ili pravni lek koji je utvrđen ovim Uslovima ili od koga imamo korist prema bilo kojem važećem zakonu, to se neće tumačiti kao formalno odricanje naših prava ili pravnih lekova i takva prava ili pravni lekovi nam ostaju na raspolaganju.

ZADRŽAVANJE PRAVA I POVRATNIH INFORMACIJA | Ništa u ovim Uslovima ne daje vam pravo da koristite ime REC-a ili bilo koji od zaštitnih znakova, logotipa, imena domena i drugih karakterističnih odlika brenda REC. Sva prava, vlasništvo i udeo u, i nad našim Uslugama (osim sadržaja trećih strana) jesu i ostaće isključivo vlasništvo REC-a, njegovih partnera ili davalaca licence. Ako odlučite da stavite na raspolaganje bilo kakve komentare, ideje, povratne informacije ili predloge, slobodni smo da takve komentare, ideje, povratne informacije ili sugestije uređujemo kako smatramo prikladnim i bez ikakve obaveze prema vama.

ODRŽIVOST | Sve odredbe ovih Uslova koje bi po svojoj prirodi trebalo da ostanu na snazi, uključujući, ali se ne ograničavajući na sledeće delove: vlasništvo, odricanje garancije, ograničenje odgovornosti i obeštećenje, ostaće na snazi po isteku ili raskidu ovih Uslova i ostaće važeće i obavezujuće.

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE | Saglasni ste da ćete primati sve sporazume, obaveštenja, obelodanjivanja i druge komunikacije u elektronskom obliku, uključujući i putem e-pošte, automatskih obaveštenja, iskačućeg prozora ili tekstualnih poruka.

POSEBNI USLOVI USLUGA

Ovi Uslovi se uglavnom odnose na sve naše Usluge, dok se uslovi iz ovog odeljka („Posebni uslovi“) odnose samo na navedene Usluge. Ako postoji bilo kakav sukob između ovih Posebnih uslova i ostalih Uslova, primenjivaće se Posebni uslovi. Dodatno možemo pružiti odvojene uslove, politike i smernice u okviru svake Usluge.

APLIKACIJA AKTER | VI STE ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA NASTANAK BILO KOJE ŠTETE ILI GUBITKA AKO DOZVOLITE DRUGOJ OSOBI DA KORISTI ILI UPRAVLJA VAŠOM LICENCOM I/ILI NALOGOM ZA KORIŠĆENJE APLIKACIJE, USLUGOM IZRADE ILI VAŠIM REC NALOG-OM. VAŠA JE ODGOVORNOST DA ODRŽAVATE SIGURNOST SVOJIH PODATAKA. NE ODGOVARAMO ZA GUBITKE ILI ŠTETU NASTALU ZBOG VAŠEG IZGUBLJENOG, UKRADENOG ILI OŠTEĆENOG UREĐAJA NA KOME ČUVATE ILI SKLADIŠTITE PODATKE GENERISANE AKTEROM. SLAŽETE SE DA ĆETE NAS ODMAH OBAVESTITI AKO VAŠ NALOG POSTANE POZNAT NEKOM DRUGOM ILI JE NA NEKI DRUGI NAČIN UGROŽEN.

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa našim Uslugama.