POLITIKA PRIVATNOSTI

U ovoj izjavi o privatnosti opisuje se politika REC-a (Razvojno Edukativnog Centra) u vezi sa prikupljanjem i otkrivanjem podataka o posetiocima putem veb sajta REC-a.

Napominjemo da putem ovog veb sajta možete dospeti do drugih veb sajtova, ili biti usmereni ka drugim veb sajtovima, koji se ne odnose na REC ili veb sajtovi naših partnera (razne organizacije širom sveta koje podržavaju REC); svi ovi veb sajtovi imaju svoje izjave o privatnosti koje su slične ovoj, ali se mogu i razlikovati.

Ako posetite veb sajt REC-a, vi prihvatate prakse opisane u ovoj politici.

Koje podatke prikuplja REC?

Uobičajeno korišćenje veb sajta 

U principu, vi možete pretraživati veb sajt REC-a, a da nam ne kažete ko ste niti da nam otkrijete svoje lične podatke. Tokom opšteg pretraživanja prikupljamo isključivo podatke sa standardnih server logova.

To obuhvata vašu IP (Internet Protocol) adresu, ime domena, vrstu pretraživača, operativni sistem, kao i informacije kao što su veb sajt koji vas je uputio ka nama, fajlovi koje ste preuzeli, stranice koje posećujete i datumi/vreme tih poseta.

Prikupljanje ličnih podataka koji se mogu identifikovati

Ukoliko se prijavite za dobijanje biltena, logujete se na veb sajt REC-a, zatražite informacije, obezbedite povratne informacije, konkurišete za neki od projekata, pridružite se debatnoj grupi ili se prijavite na elektronsku mailing listu, od vas će biti zatraženo da navedete lične podatke kao što su vaše ime, poštanska adresa i e-mail adresa.

Ove informacije se prikupljaju samo uz vaše znanje i dozvolu i čuvaju se u raznim bazama podataka REC-a.

Prilikom registrovanja ili davanja ličnih podataka, na određenim veb sajtovima REC-a postavlja se kolačić – cookie.*

Postavljanjem ovog kolačića, REC „pamti” vaše podatke do vaše sledeće posete, tako da ne morate ponovo da unosite svoje podatke. To nam pomaže da vam pružimo bolju uslugu.

Kada se pridružite nekoj elektronskoj debatnoj grupi, možda će drugi učesnici debatne grupe (pa i osobe koje nisu zaposlene u REC-u) moći da vide vaše lične podatke koje ste nam dali. Kada su u pitanju otvorene debatne grupe, ti podaci će biti javni.

Posebna napomena o podacima dobijenim od dece

U jednom svom delu veb sajt u REC domenu se fokusira na bezbednost u školama a tu može biti i grupna diskusija. Neki od ovih delova veb sajta traže da se REC-u daju podaci o konkretnom korisniku. U ovom slučaju, tražimo minimalnu količinu ličnih podataka.

Ovi delovi veb sajta REC-a su namenjeni samo deci i ovlašćenim odraslim licima i neovlašćena odrasla lica ne treba da koriste ove delove veb sajta REC-a. (Dobijanje podataka o korisniku nam, po potrebi, pomaže u tom smislu.)

Deca treba da obaveste svoje roditelje ili odrasla lica koja se o njima brinu da posećuju veb sajt REC-a i da ostavljaju ove ograničene podatke o korisniku.

Šta REC radi sa podacima koje prikuplja?

Uobičajeno korišćenje Interneta

Podaci prikupljeni tokom opšte pretrage domena “rec.edu.rs” koriste se za analizu trendova i korišćenja veb sajta REC-a, kao i za unapređenje korisnosti veb sajta. To nema nikakve veze sa ličnim podacima.

Međutim, ukoliko ste se registrovali na veb sajtu REC-a u vezi sa nekom aktivnošću, podaci koje prikupljamo o vašem uobičajenom korišćenju Interneta mogu se identifikovati kao vaši.

Lični podaci koji se mogu identifikovati

REC može koristiti lične podatke koje nam dajete u cilju:

  • Stupanja u kontakt sa vama – bilo da je u pitanju odgovor na vaš upit/predlog ili slanje zahteva, dokumenata, publikacija, itd, a može se desiti i da ove podatke koristimo u svrhu stupanja u kontakt s vama;

  • Upravljanja vašim prijavama, zahtevima, predlozima i njihovom obradom;

  • Potvrde i registracije na veb sajtu;

  • „Pamćenja” vašeg online profila i preferencija;

  • Pružanja pomoći za brzo pronalaženje podataka koji su za vas relevantni, a na osnovu vaših interesovanja, kao i u cilju kvalitetnijeg kreiranja sadržaja veb sajta koji su najrelevantniji za vas;

  • Sprovođenja statističke analize.

Šta ako ja ne želim da ostavim lične podatke?

Davanje ličnih podataka na veb sajtu REC-a nije obavezno. I ako odlučite da ne ostavite lične podatke, ipak možete vršiti pretragu i koristiti veb sajt REC-a, ali nećete moći da sprovedete određene postupke, kao što je pregled određenih sadržaja sajta, registracija za bilten ili prijavljivanje za projekat i slično.

Brisanje i promena podataka

Vi u svakom trenutku možete obrisati ili promeniti vaše podatke tako što ćete se vratiti na veb stranicu na kojoj ste prvi put ostavili podatke i kontaktirati osobu za kontakt za tu stranicu/relevantni sektor REC-a.

U slučaju da podaci za kontakt nisu navedeni na dotičnoj stranici, možete nam se obratiti preko kontakt forme na sajtu i zatražiti potrebne dodatne informacije.

Bezbednost

Mi ne prodajemo niti dajemo nijednom trećem licu vaše lične podatke koje ostavljate na veb sajtu REC-a bez vaše prethodne saglasnosti. S druge strane, mi ipak dajemo neke korisničke podatke našim partnerima kako bi REC porodica mogla da odgovori na vaše potrebe.

Svi podaci koje REC-u daju korisnici veb sajta REC-a čuvaju se uz primenu najvišeg stepena pažnje i bezbednosti i neće biti korišćeni ni na koji drugi način osim onih koji su navedeni u ovoj politici privatnosti ili u politikama specifičnim za veb sajt ili na načine za koje ste dali izričitu saglasnost.

REC primenjuje niz tehnika i bezbednosnih mera u cilju zaštite podataka koji se čuvaju u našem sistemu od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, izmene ili uništenja.

Međutim, REC ne preuzima nikakvu odgovornost za bezbednost podataka.

Veb sajt REC-a sadrži linkove do veb sajtova koji se ne nalaze u okviru domena rec.edu.rs. REC nije odgovoran za praksu u pogledu privatnosti niti sadržaj takvih veb sajtova.

Obaveštavanje o promenama

Promene ove politike privatnosti će biti objavljene na ovoj stranici.

 

* cookies: Cookie (kolačić) je mala količina podataka koji se šalju sa veb servera do vašeg pretraživača. Obično se koristi za dodelu jedinstvene identifikacije vašem računaru i u njemu se bezbedno čuvaju podaci kao što je ID korisnika, lozinke, preferencije i online profili.

Čuva se na hard disku vašeg računara. Možete izabrati da ne dobijate kolačiće od veb sajta REC-a tako što ćete promeniti opcije (settings) vašeg pretraživača.

Razni veb sajtovi mogu slati svoje kolačiće na vaš računar. Kako bi zaštitio vašu privatnost, vaš pretraživač dozvoljava određenom veb sajtu da pristupi samo kolačićima koje vam je isti već poslao, ali ne i kolačićima koje su vam poslali drugi veb sajtovi.