Bezbednost je funkcija, organizacija, stanje i osećaj koje omogućuje normalno funkcionisanje poslovnih sistema u kojem ne dolazi do narušavanja normalnog stanja stvari radi različitih povreda i opasnosti.

Sistem je skup procesa koji su međusobno povezani, ali predstavljaju jednu celinu, i funkcionišu prema određenim pravilima. Pojmom upravljanje podrazumevamo plansko povezivanje delova sistema i njihovih zadatka u jednu celinu, radi izvršavanja postojećih zadataka i ostvarenja ciljeva.

Upravljanje bezbednošću je jedan od složenijih i odgovornijih poslova u organizaciji koji traži i zahteva puno aktivnosti, pažnje i razmišljanja menadžmenta organizacije.

Sistem bezbednosti je svaki sistem koji je projektovan i izveden radi zaštite osoba, imovine (materijalne i nematerijalne) i poslovnih procesa od neovlašćenog upada, oštećivanja ili povređivanja zaštićenog sistema (prirodnog ili veštačkog), a koje za posledicu imaju krađu, nanošenje materijalne štete ili povreda, narušavanje ugleda i slično. Upravljanje bezbednošću podrazumeva uspostavljanje sistema odgovornosti, identifikaciju rizika, njihovo vrednovanje, odnosno procenu rizika i upravljanje rizikom, izradu odgovarajućih bezbednosnih politika i, konačno, implementaciju u stvarno okruženje na osnovu rezultata procene rizika i definisanih bezbednosnih politika.

Aplikacija AKTER je softverski alat koji će Menadžerima bezbednosti pomoći, ubrzati i olakšati proces identifikacije rizika, izračunanje verovatnoće, kritičnosti, nivoa i stepena rizika, kategorije rizika i njegove prihvatljivosti, odnosno uraditi profesionalnu procenu rizika na osnovu koje ćete lakše, brže i bolje upravljati rizikom.

Ukoliko želite saradnju sa nama ili želite da se nađete na našem spisku dostupnih Menadžera bezbednosti zainteresovanih za angažovanje na poslovima izrade Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, molimo Vas popunite upitnik na sledećem linku Kontakt forma Menadžera bezbednosti!